Det skjer litt av hvert på Sterling. Vi har det gøy sammen, hjelper hverandre og lærer av hverandre. De store går frem som forbilder for de yngre.